Hyresförhandlingen 2023

I år hade Vimarhem en ny förhandlingsmodell att förhålla sig till. Det är en modell som vår organisation, Sveriges Allmännytta, kommit överens om tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, dessa tillsammans kallas "Treparten".

 

Det har tagit Treparten ca. fyra år att ta fram modellen och den spikades tidigt i höstas. Modellen bygger på att man beräknar en genomsnittlig kostnadsökning på en mängd olika parametrar såsom räntor, förvaltningskostnader men också kostnader som VA, fjärrvärme, el och avfall. Dessa kostnadsökningar beräknas för de tre senaste åren.

 

Resultatet efter förhandlingen år 2023 landade på en höjning med 4,4% på bostadshyrorna samt lokaler med förhandlingsordning. Samtliga bilplatser, oavsett typ, höjs med 15 kr/mån. 


Gäller från 2023-04-01