Fastighetsförvaltning

Fastighetschef
Elisabeth Will
Tel: 0492-76 91 15
elisabeth.will@vimmerby.se

Förvaltare Nord
Tobias Jahr
Tel: 0492-76 90 49
tobias.jahr@vimmerby.se

Projekt/Upphandling
Lars Sandberg
Tel: 0492-76 91 38
lars.sandberg@vimmerby.se

Förvaltare Syd
Jonathan Gunnarsson
Tel: 0492-76 90 59
jonathan.gunnarsson@vimmerby.se

Chef serviceavdelningen
Marcus Niklasson
Tel: 0492-76 90 51
marcus.niklasson@vimmerby.se