Vimarhem AB byter system och ändrar sina fakturarutiner


Vimarhem AB Org.nr: 556478-5987 byter system och ändrar våra rutiner per 1 april 2023.

Alla fakturor efter detta datum ska skickas i första hand som e-faktura, antingen som Svefaktura eller via Peppol-nätverket, enligt följande:

 

Svefaktura 1.0:

GLN-nr 7340109104029

VAN-Operatör Tieto Sverige

PEPPOL BIS Billing 3:

PEPPOL-ID 0007:5564785987

 

I andra hand via epost till adressen:

vimarhem.faktura@vimmerby.se

 

Faktura ska skickas som pdf-bilaga, en pdf per faktura och mail.

Vi kommer inte att läsa mailen utan dessa hanteras automatiskt.

Frågor angående detta eller andra ekonomifrågor skickar ni till:

annika.nilsson@vimmerby.se

 

Fakturor som skickas utan att följa dessa regler eller i felaktiga format kommer att

returneras. Alla fakturor ska vara märkta med referens tre versaler vilket motsvarar beställaren hos oss.

 

Har ni några frågor med anledning av ovan, tveka inte att ringa eller maila oss.

 

Med vänlig hälsning

Vimarhem AB

Telefon 010-356 98 00