Flytta ut

Vad tråkigt att se att du ska flytta ifrån oss, nedan finns en del saker listade som du bör tänka på inför din flytt.

 

Såhär gör du för att säga upp din bostad:

-  Längst ner på ditt hyreskontrakt finns det en flik för uppsägning, fyll i den och lämna in kontraktet med den signerade uppsägningen på vårt kontor på Lögstadsgatan 6, är kontoret inte öppet kan man lägga det i brevinkastet. Det går också bra att posta kontraktet med uppsägningen till oss.

- Man kan även säga upp sitt hyresavtal via BankID, kontakta då oss på kontoret så lägger vi upp ett ärende i Hogia Signit som du får till din mail för vidare signering.

 

Är ni ett dödsbo?
Observera att samtliga dödsbodelägare måste signera uppsägningen, i annat fall måste fullmakt visas upp. För att styrka vem som har rätt att signera uppsägningen krävs dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket som visar vilka som är dödsbodelägare.

OBS! Uppsägningar gäller från det datum vi mottar uppsägningen signerad. Var noga med att se till att den kommer till oss i tid (innan 15.00) om du signerar sista vardagen i månaden.

Hur lång är uppsägningstiden?

- Uppsägningstiden är tre (3) månader och inleds vid kommande månadsskifte efter att uppsägningen kommit in. Uppgifter om din uppsägningstid står på ditt bostadsavtal.

 

Är ni ett dödsbo?
Dödsbon har laglig rätt att säga upp lägenheten med en (1) månads uppsägningstid om uppsägningen inkommer till oss inom en (1) månad från dagen för dödsfallet. Uppsägningstiden inleds vid kommande månadsskifte efter att uppsägningen inkommit.

Säga upp eller flytta med – vem gör vad?

- I samband med din flytt måste du säga upp eller flytta dina avtal som är kopplade till bostaden. Exempelvis TV- och bredbandsabonnemang. Kontakta dina leverantörer för att säga upp avtalen.

- Tänk på att hemförsäkring och elhandelsavtal ska gälla under hela avtalstiden, vilket inkluderar uppsägningstiden. Om du säger upp elhandelsavtalet innan bostadsavtalet löper ut blir du debiterad i efterhand för den el du förbrukat utan avtal, alltså anvisningsel. Den elen är dyrare än den du får via elhandelsavtalet. Vid vidarefakturering av för tidigt uppsagda elhandelsavtal tillkommer en administrativ avgift (150 kr).

- Du som har flyttat ska, inom en vecka, anmäla flytten till Skatteverket. Skatteverket sprider din nya adress till myndigheter och företag. Du kan, mot en avgift, beställa eftersändning av din post och det gör du via Svensk adressändring.

 

Länk till skatteverkets flyttanmälan

Länk till Svensk adressändring

Detta ska du själv säga upp eller flytta med:

- Tv-abonnemang
- Bredbandsabonnemang
- Hemförsäkring
- El-handelsavtal (OBS – detta gäller inte dig som bor i en bostad med IMD)

 

Detta säger Vimarhem upp åt mig:

- Eventuella sidoavtal (bilplats/förråd) sägs upp om inget annat har avtalats.Vad händer när jag har sagt upp min bostad?


Besiktning och städning

- I samband med uppsägningen bokas en förbesiktning in för din bostad. Denna sker inom 5 arbetsdagar från det att din uppsägning har mottagits.

- Observera att bostaden inte behöver vara tömd och slutstädad vid förbesiktningen, vi ser enbart över bostadens skick.

- Förbesiktning samt slutbesiktning sker vardagar under dagtid. Din besiktningstid meddelas i uppsägningsbekräftelsen du får av Vimarhem.

- Du förväntas närvara vid slutbesiktningen.

 

Visning för nya potentiella hyresgäster

När du har sagt upp din bostad kan det bli aktuellt med en visning för nya potentiella hyresgäster. Du som nuvarande hyresgäst visar då upp bostaden för de som har sökt och fått ett erbjudande på din lägenhet.

- Du skyldig att visa lägenheten för bostadssökande för att inte förhindra uthyrningsprocessen. Du kommer få samtal från bostadsökande om visning av lägenheten, Vimarhem lämnar endast ut ditt telefonnummer till dem som fått erbjudande på just din lägenhet. Visningen bör ske snarast möjligt då bostadsökande har en svarstid att förhålla sig till.

- Hyr du ut din bostad i andrahand är det fortfarande du som förstahandshyresgäst som ansvarar över att antingen du eller din andrahandshyresgäst håller i visning eller skickar bilder på bostaden.

Flyttstädning

- Du måste flyttstäda din lägenhet noggrant och enligt vår checklista.
Vid din avflyttning gör vi en slutbesiktning av lägenheten samt tillhörande utrymmen, exempelvis förråd, vindsutrymmen och bilplatser, när allt är tömt och städat.

- Förekommer det onormalt slitage såsom trasiga/skadade tapeter, vitvaror, golv, dörrar, skador p.g.a. rökning etc. och/eller om städningen inte blir godkänd vid slutbesiktningen kommer du få betala för åtgärderna som detta medför.

- Vid slutbesiktningen bör du som hyresgäst eller någon representant för dig närvara. En slutbesiktning ingår när du flyttar ifrån oss, om vi får göra om slutbesiktningen p.g.a. ej fullgod tömning och städning kostar det 750:-/ombesiktning.

- Om flyttstädningen inte är godkänd och ingen tid för ombesiktning finns kommer du få betala den kostnad som uppstår då vi måste anlita ett städföretag.

Länk till kostnader

- Brandsläckare, brandfilt och brandvarnare ska finnas kvar i lägenheten. I de fall Vimarhem har tillhandahållit er en tv-box med tillhörande fjärrkontroll ska även dessa lämnas kvar i lägenheten. Om något av ovanstående saknas blir du debiterad en kostnad.

- Även tomten/balkongen/uteplatsen/altanen ska vara tömd, rensad och städad.

 

Länk till Checklista vid flyttstädning

 

Inlämning av nycklar

- Samtliga nycklar, tvättaggar & tvättcylinder lämnas till Vimarhem, senast kl. 09.30 första vardagen efter att bostadsavtalet gått ut. Nedan finns adresser listade för vart du lämnar in dina nycklar beroende på vart du bor.

Vimmerby, Rumskulla – Lögstadsgatan 6, Vimmerby
Södra Vi & Gullringen – Djursdalavägen 2 A, Södra Vi
Storebro – Torgrundan 11,  Storebro
Locknevi, Tuna, Frödinge – Enligt ök. med fastighetsskötare på orten

- Om en nyckel saknas blir du skyldig att betala för ett cylinderbyte, så kontrollera en extra gång att alla nycklarna finns med! Även tvättaggar och tvättcylinder som inte lämnas in i tid kommer att debiteras.


Länk till Kostnader för cylinderbyte


OBS. Inga nycklar får överlämnas direkt till kommande hyresgäst om sådan finns.