Vimarhem slutför fastighetsköp

Nu är det klart! Vimarhem har köpt fastigheten Grönsiskan 10 i Vimmerby.

Vi kommer att påbörja projektering och så småningom ombyggnad av före detta Posten för att bedriva vår administrativa verksamhet där. Systembolagets lokaler påverkas inte av ombyggnationen och kommer fortsätta hyra lokalen intill men med Vimarhem som hyresvärd.

Syftet är primärt att bli mer tillgängliga och synliga för våra nuvarande och framtida hyresgäster men även skapa en bättre arbetsmiljö som samtidigt främjar ett modernt bostadsbolag.

Parallellt kommer fastigheten Svarvaren 15 säljas till Vimmerby kommun. Köpeskillingen för Grönsiskan 10 är 9,6 miljoner och överenskommen köpeskilling för Svarvaren 15 är 6 miljoner kronor. Vimarhem kommer att återhyra befintliga lokaler på Svarvaren 15 fram tills att de nya lokalerna i Grönsiskan 10 är färdigställda.