Brandsäkerhet

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun föreskriver vissa regler för hyresfastigheter bl.a. följande:

 

  • Samtliga uthyrda vinds- och källarförråd skall hållas låsta.
  • Övriga allmänna utrymmen på vindar och i källare skall rensas från brännbart material, såsom tidningar, kartonger och dylikt.
  • Dörr mellan vinds- och källarvåning och trapphus skall hållas låsta.
  • Entréerna får ej belamras med saker som kan hindra utrymning vid brand eller ambulansutryckning.

Vimarhem förutsätter att ni följer de av räddningstjänsten påtalade kraven.

 

 På Brandskyddsföreningens hemsida finns det all tänkbar information om hur man brandsäkrar sitt hem.