Hemförsäkring

Som hyresgäst hos oss måste du ha en giltig hemförsäkring. Det ingår i våra allmänna avtalsvillkor som du accepterar i samband med att du ingår ett bostadsavtal med oss.

 

Det finns en utbredd missuppfattning om att fastighetsägarens, i detta fall Vimarhems, försäkring täcker in mer än den i verkligheten gör, och att man därmed som hyresgäst inte behöver bekymra sig om vissa skador.

 

En vanlig skada är läckage och fuktskador. Slarv med översvämningar från exempelvis akvarier ger ofta vattenskador i storleksordningen 50 000 kr. Den typen av skador står självfallet hyresgästen själv för om hen inte har någon hemförsäkring.

 

Om ett vattenledningsrör spricker står givetvis Vimarhem för denna skada, men eventuella skador på hyresgästens bohag står hyresgästens hemförsäkring för. Om hyresvärden varit vållande till skada p.g.a. försumlighet står hyresvärden också för hyresgästens självrisk på hemförsäkringen, annars inte. Om man saknar hemförsäkring får man själv stå för kostnaderna, vilket kan bli dyrt.

 

Av ovan nämnda skäl och många andra orsaker är det därför mycket viktigt att ha en väl anpassad hemförsäkring som är tillräckligt hög för att svara mot värdet av bohaget.

 

 

Installation av vitvaror

Vid egen installation av diskmaskin eller tvättmaskin måste det ske fackmannamässigt. Har du övertagit vitvaror från föregående hyresgäst har du ansvaret över vitvaran samt installationen av den. Uppkommer det vattenskador pga. felaktig installation kommer du ansvara för skador som uppstår, det finns risk för att din hemförsäkring inte täcker dessa skador.