Planerat Strömavbrott i Locknevi

Strömmen kommer att brytas i Gårdspånga, Locknevi, tisdagen den 9/1 mellan kl. 09:00-14:00.