Vi hjälps åt att spara el

Vi hjälps åt att spara el

 

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Med anledning av detta har kommunstyrelsen i Vimmerby fattat beslut om åtgärder för att spara el eftersom det finns risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

 

Använd el vid rätt tid på dygnet

 

 

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten. När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt. Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige.

 

Elavtal och elanvändning

 

Elen som du använder i din bostad betalar du själv via ditt elhandelsavtal*. Kontrollera vad du har för elavtal och vad ditt pris per använd kilowattimme baseras på. Det finns flera avtalstyper, t.ex. fast avtal med samma pris över hela året, rörligt avtal med ett genomsnittligt månadspris, samt rörligt avtal med timpris. Elavtal kan du med fördel jämföra på exempelvis elskling.se.

*Gäller inte dig som bor i en bostad med individuell mätning eller el som ingår i hyran. Kontrollera ditt hyresavtal om du är osäker på vad som gäller för just din bostad.

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning. Nedan hittar du information och tips om hur du kan bidra till att minska elanvändningen.

Tips:

- Försök sprid ut ditt el-användande under dygnet, på det sättet hjälper du till att jämna ut elanvändningen och i förlängningen hålla nere priset.

- Sänk inomhustemperaturen. En lägre inomhustemperatur kan ge upp till 5% energibesparing. Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna.

- Byt till bra och effektiv belysning som led- och lågenergilampor. LED-lampor drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor och den håller upp till 15 000 timmar.

- Släck ljuset och stäng av hemelektronik när den inte används. Tänk på att alla apparater som inte är avstängda med strömbrytare förbrukar energi när de står i standby-läge.

- Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.

- Frosta ur frysen om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.

- Välj inte högre temperatur än vanligt. Tvätta i 40 grader istället för 60 grader och fyll tvättmaskinen varje gång du kör den, använd eco-programmet för låg energianvändning.

- Duscha kortare tid. Halverar du din duschtid så halverar du också el- och vattenförbrukningen.

- Vädra smart om du behöver vädra. Öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.

- Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand. Även här kan man använda eco-programmet.

- Använd torkställningen när du tvättat. Häng kläderna för att torka utomhus när det går i stället för att använda torktumlare. Torktumlaren använder hela två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen.

- Om du får din faktura varannan månad kan det vara bra att byta till varje månad för att jämna ut dina kostnader. Kontakta Vimmerby Energi & Miljö för att få hjälp med detta.

- Det kan vara bra att redan nu börja lägga undan pengar för vinterns räkningar. I bästa fall har du sparat i "onödan" och kan använda pengarna till något roligare.

- Se över vilka energibesparingsåtgärder du kan göra hemma och gå igenom dessa med samtliga i hushållet. Behöver du hjälp har Vimmerby kommun en energi- och klimatrådgivare som kan hjälpa till med rådgivning.

 

Källor: viivilla.se, vimmerby.se och energimyndigheten.seScanna

QR-koden på din mobil eller surfplatta för att läsa mer på energimyndighetens hemsida!