Flytta in

Vad roligt att du ska flytta in hos oss! Det finns en del saker som du ska tänka på när du flyttar in till ditt nya hem. Här har vi samlat lite information inför flytten till ditt nya boende.

 

Tillträde
Den första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag enligt hyreslagen, d.v.s. infaller den 1:a på en lördag, söndag, allmän helgdag exempelvis midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du hämta nycklarna först under nästkommande vardag tidigast kl. 13.00, vilket då blir din inflyttningsdag.

 

Nycklar
- Nycklarna till din bostad kvitteras ut hos Vimarhem, tidigast klockan 13.00 på inflyttningsdagen. Glöm inte att ta med dig din legitimation samt kopia på undertecknat kontrakt! Nedan har vi listat vart du kvitterar ut dina nycklar beroende på vart du ska bo.

 

Vimmerby, Rumskulla – Lögstadsgatan 6 , Vimmerby
Drop-in för nyckelkvittering vardagar kl. 13.00-15.00 på tillträdesdagen eller senare.

 

Storebro – Torgrundan 11, Storebro
Kontakta 010-356 98 00 vardagar kl. 08.00-09.30 för att boka tid.

Södra Vi & Gullringen – Djursdalavägen 2 A, Södra Vi
Kontakta 010-356 98 00 vardagar kl. 08.00-09.30 för att boka tid.

 

Locknevi, Tuna, Rumskulla – Lämnas av fastighetsskötare på plats
Kontakta 010-356 98 00 vardagar kl. 08.00-09.30 för att boka tid.

 

OBS. Inga nycklar lämnas ut innan tillträdesdatum.


Har du inte möjlighet att själv kvittera ut nycklarna måste du skriva under en fullmakt. Ditt ombud måste ha med sig fullmakten tillsammans med sin legitimation.


Länk till ”Fullmakt för ombud vid utkvittering av nycklar”

 

Vissa av våra kvarter har bommar, där behöver du använda din lägenhetsnyckel i bommen närmast din bostad för att kunna passera. Nyckeln frigörs endast från bommen när bommen är stängd.
I samband med utkvittering av nycklar erbjuder vi att boka en tid med en fastighetsskötare för frågor som kan dyka upp i en inflyttningsprocess men även en rundvandring av bostad, tvättstuga, soprum och eventuellt annat.

Kontrollera städning & besiktning
- Innan inflyttningsdagen genomför Vimarhem en slutbesiktning.
- Bostaden ska vara städad när du flyttar in. Eventuella synpunkter på städningen måste du återkoppla till oss inom ett (1) dygn från det att du kvitterat ut nycklarna, så att vi kan hjälpa dig att få det åtgärdat. Tänk på att ta foton som underlag om du känner att du behöver städa innan vi kan komma till dig och se över städningen, t.ex. om dygnet går över på en helgdag.
- Har du synpunkter på skicket på bostaden vänder du dig till ansvarig förvaltare.

 

Hemförsäkring
Som boende hos oss måste du ha en giltig hemförsäkring. Det ingår i våra allmänna avtalsvillkor som du accepterar i samband med att du ingår ett bostadsavtal med oss.

 

Elavtal

 

IMD
- Bor du på ett område där Vimarhem mäter elen har du individuell mätning (IMD). Det innebär att Vimarhem mäter varje lägenhets hushållsel separat. Under de (2) två första månaderna så kommer ni inte att bli debiterade för elen, då vi inte har något mätvärde att debitera efter. Från och med månad (3) tre kommer er förbrukning att debiteras på er hyresavi. Efter uppsägningen kommer ni att bli efterdebiterade för de (2) två månaderna där det inte fanns något mätvärde att debitera efter. Nedan har vi listat områden där Vimarhem mäter elen.
-        Bullerbygatan, Norrgården
-        Prästgårdsgatan, Sörgården
-        Norrgårdsgatan (bara den adressen på Norrgärdet)
-        Gästgivaregatan & Smedjegatan, Gästgivaren 
-        Södra Storgatan, Södermalm Södra Vi

 

Teckna eget elavtal
Vimmerby - Nätägare i Vimmerby tätort är Vimmerby Energi & Miljö AB, kontakta dem på 010-356 93 00 för att anmäla inflytt. Därefter har du möjlighet att göra ett aktivt val gällande elförbrukningen med valfri leverantör.
Kransorterna – Nätägare i våra kransorter är E.on, vi anmäler er inflytt till dem. Dock måste ni själva ta kontakt med E.on för bästa elpris, kontakta dem på 020–22 24 24. Du har även möjlighet att göra ett aktivt val gällande elförbrukningen med valfri leverantör.

Rumskulla
Där hyresgästen står för vattenförbrukningen anmäler ni till Vimmerby Energi & Miljö AB att vattenmätare ska läsas av och vem den nya hyresgästen är.

 

Folkbokföring 
- Du ska vara folkbokförd där du bor och har din huvudsakliga dygnsvila. Det har en stor betydelse för till exempel i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner. För att ha rätt till planerad sjukvård måste du vara folkbokförd inom den region där sjukvården ska utföras. Du kan, mot en avgift, beställa eftersändning av din post och det gör du via Svensk adressändring.