Norrgärdet - Vattenavstängning 2024-06-17

Vimmerby Energi och Miljö kommer att utföra ett akut underhållsarbete vilket medför att vattnet kommer att stängas av.
Det kommer att placeras ut en nödvattentank som kommer stå på parkeringen vid Körstigen under tiden avbrottet pågår.

 

Område som påverkas av arbetet:
Tisdag 18/6 - Norrgärdet

 

Arbetet pågår, cirka klockan 7:30-13:00Vid frågor kontakta Vimmerby Energi och Miljö på 010-356 93 00 eller på www.vemab.se