Bullerbygatan bommas våren 2023

Området på Bullerbygatan kommer från och med våren 2023 att bommas. Detta innebär att ingen obehörig som inte bor på området kommer kunna ta sig in med bil. Bommarna på övre området kommer vara konstruerade på så sätt att nyckel till lägenheten kommer vara den nyckel ni kan använda för att öppna bommarna och man kommer inte kunna ta ut nyckeln så länge bommen är öppen, när bommen stängs frigörs nyckeln från låset. De som bor i blå kommer endast kunna öppna bommen in till sitt lägenhetsområde, de som bor i röda kommer endast kunna öppna bommen in till sitt område osv.

 

Bommarna som går igenom hela området i mitten kommer inte kunna låsas upp av er hyresgäster. Dessa bommar kommer att öppnas av Vimarhems personal dagtid samt låsas kvällstid och helger. De bommarna som kommer placeras ut längst ned på området kommer inte vara öppningsbara för hyresgäster och dessa kommer vara stängda dygnet runt.

 

Vimarhem hoppas att detta kan bidra till ett tryggare, säkrare och trivsammare bostadsområde. Fortsätt att svara på vår kundundersökning framöver för att fortsatt kunna påverka på ditt bostadsområde.