Riktlinjer för uteplatser

Dessa riktlinjer är avsedda för dig som hyr lägenhet med uteplats av Vimarhem.
 
Vi på Vimarhem är glada över att ni nyttjar era uteplatser men därmed kommer också ett ansvar om att sköta om uteplatsen och hålla den i ett välvårdat skick. Genom att hålla ordning på din uteplats bidrar du till att ge området ett trivsamt och städat intryck för dig och dina grannar runtomkring.
 
Nedan har vi listat vad som förväntas av dig som brukare av din uteplats.
 
Säkerhet
Din uteplats ska hållas fri från skräp och får inte användas som förvaringsplats för möbler i obrukbart skick, bildäck, cyklar, vitvaror eller liknande föremål. Om det värsta skulle inträffa är uteplatsen en utrymningsväg och den får aldrig blockeras genom att användas som förvaringsplats.
 
Markiser & insynsskydd
En annan sak som också ökar brandrisken samt risken för mögel på fasaden är gardiner, därav får inga gardiner, presenningar eller annat som inte är avsett för uteplatser hängas upp. Vill du ha insynsskydd mot din granne kan du ta kontakt med förvaltaren på ditt område så tillhandahåller Vimarhem insynsskydd om möjligt.

Har du egen tomt?

Markiser som är avsedda för uteplatser är godkänt att sätta upp om man har egen tomt och man fått det beviljat från Vimarhem. Ansökningsblankett för uppsättning av markiser finns för nedladdning via länken nedan. För ett estetiskt och vackert helhetsintryck i kvarteret är det viktigt att skydden håller en enhetlig kulör. Markisen ska vara helgrå och tyget ska vara av sådan karaktär att det är anpassat för utomhusbruk och tål alla väder. För referenser, se bilder. Om din ansökan godkänns tecknas ett avtal till ansökan mellan dig som kontraktshavare och Vimarhem. Vill du läsa avtalet innan du ansöker? Då finns det via länken nedan. Kontraktet skrivs hos Vimarhem.
 
Planteringar
Du får gärna plantera blommor och ha mindre odlingar i krukor och pallkragar.
 
Har du egen tomt?
Då är det tillåtet att ha planteringar på tomten. Större träd är inte tillåtet, endast små prydnadsträd är tillåtna. Buskar och häckar med en max höjd på 1,8 m är tillåtet. All plantering och skötsel av staket skall skötas av hyresgästen enligt kontrakt. Vid misskötsel kommer hyresgästen tvingas vidta rättelse. Vill du bygga staket runt din tomt? Kontakta Vimarhem för tillåtet utförande.
 
Grill
På din uteplats får du endast använda el-grill. Kol- och gasolgrill får endast användas på anvisad grillplats i området eller om du bor i en lägenhet utan trapphus/loftgång/utvändig trappa. Lämna aldrig en tänd grill utan uppsikt, grilla försiktigt och tänk på att visa hänsyn för dina grannar när du grillar.
 
Uppsättningar
Uppsättning av parabol är inte tillåtet från 2023-01-01.
 
Vimarhem tillåter inte några vägguppsättningar som innebär att man gör hål i fasad, plåt, räcke eller annat material som är på utsidan av byggnaden. El-infravärmare på fot är tillåtet. Vägg- och takhängda värmare är däremot inte tillåtna.
 
Man får förse sin uteplats med belysning och där är man begränsad till att endast använda ljusslingor eller annat i ofärgat glas och fast sken, dvs. ingen blinkande belysning. Belysningen man använder ska vara anpassad för utomhusbruk och vara IP-klassad för utomhusbruk, IP 44.


Har du egen tomt?
Vimarhem ombesörjer all byggnation på bostadsområdet, är du intresserad av någon form av byggnation på uteplatsen kan du kontakta Vimarhem för en tillvalslista.
 
 

Det är inte tillåtet att..


Mata fåglar

Fågelmat drar till sig skadedjur som råttor och möss, vilka sedan ofta kommer in i fastigheten. Därav är det inte tillåtet att mata fåglar från uteplatsen.
 
Sätta upp paviljonger
Paviljonger är stora och påverkar helhetsintrycket markant, permanenta paviljonger är förbjudet av den anledningen att det stör helhetsintrycket. Dock är det tillåtet vid enstaka kortare tillfällen, en eller två dagar, vid exempelvis ett firande.
 
Bygga altan eller uterum
För områdets enhetlighet tillåter vi inte att man bygger en egen altan eller ett uterum.
 
De nya riktlinjerna träder i kraft 1 februari 2023 och har antagits i samråd med Hyresgästföreningen.