Balkongräcken Bullerbygatan 31-37

Vimarhem vill informera boende om att MIR Gruppen AB kommer att byta överliggare på balkongerna på Bullerbygatan 31-37 med start den 21/3. Arbetet kommer att pågå cirka två veckor framåt.


All montering kommer att ske utifrån vilket innebär att de inte kommer behöva ha tillgång till era lägenheter. Det är viktigt att man tar ner blomlådor och annat som är upphängt på överliggaren samt ser till att montören enkelt kan röra sig fritt på balkongerna.


Tack för ert samarbete!