Akut byte av bergvärmeväxlare, Ängsgatan 2024-05-07

Tisdag 7 maj sker akut underhåll av bergvärmeväxlare på Ängsgatan och detta innebär viss störning i varmvatten-och värmeleveransen. 

 

Arbetet pågår mellan 07:00-16:00.

 

Tack för visad förståelse!