Parkeringen Näktergalen

Tisdag 21 februari kommer grävarbeten för vatten och avlopp till nybyggnationen på Uven påbörjas. Detta påverkar infarten till parkeringsgaraget på Näktergalen. Ni som har garageplats kommer inte kunna nyttja den från och med måndag 20 februari kl.12.00. För parkeringstillstånd kontakta ansvarig förvaltare och uppge bilens registreringsnummer gärna via e-post. Anvisad parkering blir vid fastigheten Kiosken, (gamla Sibylla).
Vi kommer att meddela när arbetet är klart.

 

Vi beklagar att detta det sker med kort varsel.

 

Kontakta ansvarig förvaltare:
Jonathan Gunnarsson
0492-76 90 59
jonathan.gunnarsson@vimmerby.se