Trafik och parkering, biltvätt

För allas trevnad och säkerhet vill vi att Ni tänker på följande:


Motorfordon får inte framföras på gång- och cykelvägar inom bostadsområdet.

 

Parkering inne i området accepteras inte.

 

Ni får givetvis köra in för av- och pålastning av tungt gods (exempelvis möbler inte matvaror) samt i samband med in- och avflyttning. (kör sakta och försiktig)

 

Uppställning och långtidsparkering av avställda bilar eller husvagn, husbil, släpvagn m.m. är inte tillåtet på markerade platser inom området eller på samfälld mark.

 

 

Vimarhem AB har ett avtal med Vimmerby Kommun angående upprätthållande av att bilar inte parkeras inne i området. Om någon parkerar sin bil i området utan tillstånd från Vimarhem AB kommer dess ägare att bli bötfällda.

 

 

Biltvätt

Att tvätta bilen i bostadsområdet är förbjudet med hänsyn till miljön. All biltvätt hänvisas därför till särskilt avsedda tvätthallar som går att hyra på de flesta bensinmackar.