Sophantering

sortera rätt

Förpackningar som lämnas i återvinningsbehållare ska vara tomma och rena. Skölj ur om det behövs och låt den torka, att diska i varmvatten är inte nödvändigt.

Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för sig. Kan den inte delas sorterar man efter det material som förpackningen till största del består av.

 

Tips: Ibland har platspåsar en folie av metall och det kan vara svårt att avgöra vilket material det finns mest av. Prova med att knyckla ihop den. Om den förblir hopknycklade är det mest metall. Om den vecklar ut sig igen är det mest plats.

 

GLASFÖRPACKNINGAR

 

Flaskor och burkar i glas kan lämnas som glasförpackningar. Sorterar och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig.

 

METALLFÖRPACKNINGAR

 

Konservburkar, kaviartuber och aluminiumfolie är exempel på metallförpackningar. Men även lock och kapsyler av metall är förpackningar, som med fördel kan återvinnas.

 

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

 

Pastakartonger, mjölkförpackningar, juiceförpackningar, mjölpåsar, pappersbärkassar, toarullar, omslagspapper och wellpapp. Allt detta är exempel på pappersförpackningar.

 

PLASTFÖRPACKNINGAR

 

Burkar, dunkar, flaskor, korkar, lock, bärkassar, plastpåsar och sugrör är exempel på plastförpackningar. Både hårda och mjuka plastförpackningar ska lämnas till återvinning.

 

TIDNINGAR - TRYCKSAKER

 

Tidningar, tidskrifter, kontorspapper, reklamblad, broschyrer, kataloger, pocketböcker och andra trycksaker lämnas i återvinningsbehållare för tidningar. Plastomslag och påklistrade reklamlappar tas bort innan trycksaken läggs i behållaren. Dessa kan du lägga i behållaren för plastförpackningar.

 

FARLIGT AVFALL

 

Farligt avfall kan skada miljön om det lämnas på fel stället. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling. Ex. el avfall, kemikalier, läkemedel, målarfärg, lim lack, batterier etc.

 

RESTEN - DIN SOPPÅSE

 

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar - som också kan återvinnas!

 

Matrester, blöjor och dambindor, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier, kuvert, plåster, tops och en mängd annat avfall som inte återvinns på annat sätt blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ber både värme och el.

 

  • Hushållssopor ska alltid vara väl förpackade.
  • Lämna aldrig hushållssopor i trapphuset eller ute på marken!
  • Blockera aldrig sopkärlen med föremål som är för stora!