Hemförsäkring

 

Varje år inträffar vattenskador eller så kan en brand uppstå. Då är det viktigt att du har en hemförsäkring för din egen trygghet.
Vi på Vimarhem kräver att samtliga av våra hyresgäster tecknar en hemförsäkring vid inflytt.


OBSERVERA!

 

Vimarhem ersätter inga skador på din egendom som uppstår vid brand eller annan skada i lägenheten. Har du ingen hemförsäkring så drabbas du hårt ekonomiskt om du vållat skadan eftersom du då blir skadeståndansvarig, du kan till och med stå utan bostad.