Gästlägenhet Storebro

Gästlägenhet avsedd för hyresgäster hos Vimarhem AB som har tillfälligt behov av övernattningsmöjligheter för sina gäster.

Den är möblerad och utrustad för 3-4 personer. Gästlägenheten administreras av hyresgästföreningen i Storebro.

Bokning och förfrågningar gör Ni hos:

 

Gunilla Johansson Tfn 0492-301 20 eller 076-108 41 84

 

Kostnaden för att hyra gästlägenheten är i dag 100 kr per natt.               

Hyrestiden är max en vecka vid varje tillfälle.