Information kring elstödet

Den 20 februari 2023 påbörjar Försäkringskassan utbetalningen av det statliga elstöd regeringen har beslutat om att införa.
 
Vem har rätt till ersättning?

Alla som använt el i hushållet under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 och har elavtal i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) har rätt till ersättning.

Observera att det är den person som stod på elhandelsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättningen för perioden.
 

Mer information hittar du här:
 
Hur mycket får jag i ersättning?

Elstödet avser perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 och det är elförbrukningen under den perioden som avgör hur mycket du får i elstöd.

 
Vem betalar ut elstödet?

Försäkringskassan. Försäkringskassan påbörjar utbetalningen den 20 februari 2023.
 

Mer information hittar du här:
 
 
Individuell mätning och debitering (IMD), vad är det?

Individuell mätning och debitering innebär att Vimarhem har ett eget elhandelsavtal som du som hyresgäst är bunden till när du bor hos oss. Du debiteras för dem kWh som du gör av med och kostnaden tillsammans med uträkningen läggs på din kommande hyresavi. Vimarhem har individuell mätning och debitering på följande bostadsområden:

- Sörgården i Vimmerby
- Norrgården i Vimmerby
- Norrgårdsgatan (endast den adressen på Norrgärdet) i Vimmerby
- Gästgivaren i Vimmerby
- Södermalm i Södra Vi

 
Jag bor i en bostad med IMD. Vad gäller för mig?

Du som har individuell mätning (IMD) av el har inte rätt till något elstöd eftersom du inte har något eget elhandelsavtal. Under 2022 har Vimarhem haft ett fast och lågt elpris vilket innebär att du som bor i en bostad med IMD inte har drabbats av de höga elpriserna på samma sätt som de med ett eget avtal. Därav kommer Vimarhem inte att betala ut något elstöd till dem som har IMD om vi blir berättigade till elstöd.

 
Jag bor i en bostad som inte har IMD. Vad gäller för mig?

Du som inte har IMD kan ha rätt till elstöd eftersom du har ett eget elnätsavatalElstödet betalas då ut direkt till dig via försäkringskassan och Vimarhem har ingen del i det.