header

Avstängning av vatten

Under vecka 43, måndag 19 oktober - fredag 23 oktober kommer vattnet stängas av periodvis mellan klockan 07.00 - 16:00 på följande adresser:

  • Storgatan 98 - 104
  • Bondbygatan 19 - 21
  • Lindängsgatan 37 - 39

Det med anledning av att vi byter ventiler för att i framtiden kunna stänga av enskilda hus så det inte ska drabba alla vid t.ex. reparationer.


Fyll upp vatten i hinkar och flaskor.


Ni kan använda avloppet. Spola toaletten med vatten från hinken som ni fyllt upp.


Vid frågor kontakta kontoret på:

0492 - 76 98 80 mellan kl. 08:00 - 09:30

eller 0492 - 76 90 49, 0492 - 76 91 53.

bild1