header

Strömlöst i Locknevi 22 oktober

EON meddelar att de kommer utföra arbete vilket kommer medföra att de tillfälligt kommer behöva bryta strömmen i Locknevi.


Det gäller torsdagen den 22 oktober mellan klockan 10:00 - 15:00.


Tänk på ledningar betraktas som spänningsförande även under avbrottet, eftersom strömmen kan komma gå under avbrottstiden