header

I nedanstående fil kan ni läsa om vilka åtgärder Vimarhem vidtar, samt vilka prioriteringar som görs med anledning av den pågående coronaspridningen.

Corona_200401.pdf