header

Fiber i ytterområdena.

Nu blir Rumskulla färdigt och man är inne på sluttampen när det gäller Södra Vi.

Arbetena är även påbörjade i Storebro.

Direkt efter Storebro fortsätter arbetet med Gullringen, Frödinge, Locknevi,  och Tuna.

Allt beräknas vara klart under 2019.