header

Fiber i ytterområdena.

Nu har fiberutbyggnaden i Vimarhems bestånd börjat ta fart.

Till halvårsskiftet ungefär skall Rumskulla vara klart och vid årsskiftet 2018-2019 skall även Södra Vi och Storebro vara färdigt.

Direkt efter Storebro fortsätter arbetet med Gullringen, Locknevi, Frödinge och Tuna.