header

Gästlägenhet Torgrundan 15 i Storebro

 

 

Gästlägenhet avsedd för hyresgäster hos Vimarhem AB som har tillfälligt behov

av övernattningsmöjligheter för sina gäster.

 

Den är möblerad och utrustad för 3-4 personer.

 

Gästlägenheten administreras av hyresgästföreningen i Storebro.

 

Bokning och förfrågningar gör Ni hos:

Gunilla Johansson Tfn 0492-301 20 eller 076-108 41 84

 

 

Kostnaden för att hyra gästlägenheten är i dag 100 kr per natt.               

Hyrestiden är max en vecka vid varje tillfälle.