header
bild

Användning av MOLOKER

 

 

På område Norrgården finns 4 st moloker, de ersätter soprummen.

 

I molokerna får Ni endast kasta hushållsopor (max 30 liters påse).

 

Ni ska använda Er lägenhetsnyckel för att kunna öppna och slänga Era hushållssopor.

 

 

Sopsortering

 

Kvarstår som tidigare, sortera glas- plåt- plast etc.

 

Grovsopor gäller som tidigare att Ni får be fastighetsskötare öppna när Ni ska slänga något.