header

Fyll i så många fält som möjligt. Fält markerade med stjärna är obligatoriska. Obs! Vi kan inte åtgärda fel om inte obligatoriska uppgifter är ifyllda. 
* Adress:
* Våning:
Lägenhetsnr:
* Namn:
* Tel. bost:
Tel arbete:
Mail:
*Vimarhem får tillträde med huvudnyckel: Ja    Nej
Djur hemma: Ja    Nej
Beskriv kortfattat felet och vilket rum som avses:
Kök
Hall
Badrum
WC
Vardagsrum
Sovrum
Tvättstuga
Övrigt
  * Obligatoriska uppgifter